PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski


Promowane aktualności

Data dodania Nazwa Dodał Kategoria
28/08/2014
29 sierpnia 2014
Marta Szymaniak Aktualności
05/08/2014
Kinga Rucińska Aktualności rekrutacji
04/08/2014
IX EUROPEJSKA KONFERENCJA BADAWCZA
Sekretariat ISRiG Aktualności ISRiG
31/07/2014
Najważniejsze informacje i aktualności związane z rekrutacją znajdują się w zakładce "Dla kandydatów". Kontakt z Komisją rekrutacyjną: rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl
Jan Skrzypczuk Aktualności rekrutacji
24/07/2014
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Uzupełnić wiedzę? Nawiązać nowe kontakty? Zapraszamy na Studia Podyplomowe. Rekrutacja do września 2014 r.
Kinga Rucińska Aktualności rekrutacji
15/05/2014
17 - 18 października 2014
Piotr Małyszew Konferencje

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI