PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski

Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
29/04/2016
Aktualności
22/04/2016
Aktualności
14/04/2016
Wydarzenia
05/04/2016
w sprawie 2 maja 2016 roku
Aktualności
05/04/2016
Dr Iwona Szumacher obroniła trzecie miejsce w kategorii wykładowców akademickich
Aktualności
30/03/2016
dzień wolny 8.06.2016
Aktualności pracownicze
25/02/2016
Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów UW, kandydatów na członków Senatu, do Kolegium Elektorów Wydziału oraz do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020
Aktualności
09/02/2016
Aktualności

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI