PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski


Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
27/11/2015
10/12/2015 Bez mapy ani rusz - dr Jolanta Korycka-Skorupa
Wydarzenia
25/11/2015
Pierwsza tura rejestracji rozpocznie się 02.12.2015 o godz. 21:00.
Aktualności dziekanatu
04/11/2015
Konferencje
02/11/2015
Aktualności
21/10/2015
Do 30 listopada 2015 otwarta jest edycja przedmiotów (sylabusów) w USOSweb.
Aktualności pracownicze

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI