PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski


Promowane aktualności

Data dodania Nazwa Dodał Kategoria
10/04/2014
Kinga Rucińska Wydarzenia
25/03/2014
23 kwietnia 2014
Kinga Rucińska Wydarzenia
17/03/2014
16-20 czerwca 2014
Kinga Rucińska Konferencje
20/01/2014
Warsaw, 16-17 August, 2014.
Kinga Rucińska Konferencje
13/01/2014
Piotr Małyszew Konferencje
22/10/2013
KONFERENCJA NAUKOWA 10-12 lipca 2014 r.
Katarzyna Zakrzewska Aktualności ISRiG

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI