PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski

Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
30/05/2016
Aktualności
25/05/2016
Pierwsza tura rejestracji rozpocznie się 1.06.2016 o godz. 19:00.
Aktualności USOS
19/05/2016
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć :)
Wydarzenia
19/05/2016
2/06/2016 Jak uczniowie mogą przyczyniać się do gromadzenia unikalnej informacji geograficznej? - dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
Wydarzenia
17/05/2016
Dwóch pracowników naszego Wydziału - prof. Paweł Swianiewicz i dr hab. Marta Lackowska oraz doktorantka prof. Mirosławy Czerny - mgr Ewelina Biczyńska otrzymali granty Narodowego Centrum Nauki !
Aktualności
17/05/2016
Wydarzenia
10/05/2016
Aktualności
30/03/2016
dzień wolny 8.06.2016
Aktualności pracownicze

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI