PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski

Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
19/05/2015
Zbiórka książek w dniach 04.05-31.05.2015 r.
Aktualności pracownicze
18/05/2015
dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Aktualności studenckie
15/05/2015
5.06.2015
Aktualności pracownicze
30/04/2015
Do 30 maja 2015 otwarta jest edycja przedmiotów (sylabusów) w USOSweb.
Aktualności pracownicze
29/04/2015
Aktualności
27/04/2015
Aktualności ZGRS
10/04/2015
15-16.10.2015
Konferencje

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI