PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski

Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
17/04/2015
Aktualności pracownicze
16/04/2015
Przedłużenie możliwości wpisywania pensów do 19 kwietnia 2015
Aktualności pracownicze
14/04/2015
od godz. 9.45 dla studentów WGSR (dotyczy wyłącznie zajęć wydziałowych)
Aktualności
10/04/2015
15-16.10.2015
Konferencje
09/04/2015
Aktualności
08/04/2015
Wydarzenia
01/04/2015
Dr Iwona Szumacher trzecia w kategorii wykładowców akademickich !!!
Aktualności
30/03/2015
Drugi cykl seminariów - 30.04.2015
Aktualności
25/03/2015
20-24.04.2015
Aktualności rekrutacji
23/03/2015
22 kwietnia 2015 r. Jest już program !
Aktualności

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI