PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski


Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
01/09/2015
Aktualności rekrutacji
24/08/2015
aktualizacja z dnia 31.08.2015r.
Aktualności dziekanatu
11/07/2015
1 sierpnia 2015 rozpocznie się II (uzupełniająca) tura rejestracji na studia niestacjonarne na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA.
Aktualności rekrutacji
07/07/2015
Jedynym warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. Od roku 2015/2016 zostało obniżone czesne.
Aktualności zaoczne
09/06/2015
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW najlepszy w rankingu szkół wyższych "Perspektyw" w grupie kierunków studiów nauk o Ziemi.
Aktualności rekrutacji
18/05/2015
dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Aktualności studenckie
27/04/2015
Aktualności ZGRS
10/04/2015
15-16.10.2015
Konferencje

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI