PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
26/10/2016
Do 30 listopada 2016 będzie otwarta edycja przedmiotów (sylabusów) w USOSweb.
Aktualności pracownicze
24/10/2016
Dr Adam Gendźwiłł - zdobywcą stypendium
Aktualności
21/10/2016
Wydarzenia
20/10/2016
24 XI 2016 r. O meandrach współpracy międzyludzkiej i międzygminnej – dr hab. Marta Lackowska
Wydarzenia
18/10/2016
Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej zaprasza pracowników i studentów na wykład otwarty prof. Filipe Teles’a, prorektora Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia) na temat: „Scale (size) and governance capacity: coordination and efficiency at the regional level”. Wykład odbędzie się 4 listopada (piątek) o godz. 11:30 w Sali 102 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydarzenia
04/10/2016
Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna 2016/2017 (KA103)”
Aktualności pracownicze
30/09/2016
Wydarzenia
21/09/2016
Aktualności
22/06/2016
14 listopada 2016
Konferencje

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI