PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
prof. dr hab. Andrzej Lisowski

Aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
30/10/2014
Aktualności
28/10/2014
konferencja 12.11.2014
Aktualności ISRiG
27/10/2014
od 27 października do 17 listopada 2014
Aktualności studenckie
26/10/2014
6.11.2014 r. Za sucho, za mokro - czyli od powodzi do suszy hydrologicznej
Aktualności rekrutacji
23/10/2014
Aktualności
22/10/2014
Od 17 października do 30 listopada 2014 jest uruchomiona edycja przedmiotów w USOSweb.
Aktualności

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI