Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Praktyki zawodowe

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr Magdalena Fuhrmann

 

Dyżrury w pokoju nr 103 (obok sali wykładowej nr 102)

 

Ze względu na obsługę ćwiczeń terenowych w okresie 3 lipca - 7 lipca dyżury odbywają się w następującym układzie:

3 lipca: 9:00-11:30 sala 102 lub 103

6 lipca: 9:00-15:00 sala 115 lub 20B

7 lipca: 9:00-13:00 sala 108 lub 103.

 

Dokumenty praktyk zawodowych można również zostawić w Dziekanacie na nazwisko "Fuhrmann".

 

Dyżury w kolejnych tygodniach będą podawane na tej stronie.

 

Zapraszam do kontaktu mailowego: fuhrmann.praktyki@gmail.com (na większość wiadomości staram się odpowiadać najpóźniej w ciągu 24h)


INFORMACJE OGÓLNE
GEOGRAFIA - STUDIA I STOPNIA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem specjalnościowym, opcjonalnym.

GEOGRAFIA - STUDIA II STOPNIAstudent studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem opcjonalnym.

GOSPDARKA PRZESTRZENNA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyki zawodowe odbywają się w szóstym semestrze studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Zmiana terminu praktyki możliwa jest, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

 

Aby dowiedzieć się w jaki sposób odbyć praktyki, jak się do nich przygotować zapraszam do zapoznania się z materiałem: Praktyki zawodowe "krok po kroku"

 

Poniżej znajdują niezbędne dokumenty i informacje
1. Dokumenty dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna:
Zasady odbywania praktyk
 
2. Dokumenty dla studentów kierunku geografia:
Zasady odbywania praktyk (st. I stopnia)
Zasady odbywania praktyk (st. II stopnia)

 

3. Dokumenty dla studentów (wspólne):
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk
Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki
Wzór sprawozdania z przebiegu praktyki
Wzór wniosku o zaliczenie praktyk


4. Instytucje, w których studenci najczęściej odbywali praktyki zawodowe

 

5. Aktualne ogłoszenia:

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2